Bestuur

Robin Koster – Voorzitter

Voorzitter@covszeeuwsvlaanderen.nl

Niels Francke – Secretaris

Secretaris@covszeeuwsvlaanderen.nl

Eric Roose – Penningmeester

Penningmeester@covszeeuwsvlaanderen.nl

Arthur Smits – Algemeen lid

Info@covszeeuwsvlaanderen.nl

Marco de Putter – Algemeen lid

Info@covszeeuwsvlaanderen.nl