KNVB

WAT DOET DE KNVB?

De KNVB draagt een grote verantwoordelijkheid om sportiviteit en respect op en rond de velden te waarborgen en te stimuleren. Om te bereiken dat er op de velden een gevoel ontstaat van ‘voetbal om van te houden’, heeft de KNVB een meervoudige aanpak ontwikkeld.

De KNVB ondersteunt en stimuleert verenigingen op dit gebied met positieve initiatieven en opleidingen voor trainers, bestuurders en scheidsrechters. Daarnaast werkt de bond hard om ongewenst gedrag te voorkomen met bijvoorbeeld de invoering van het spelregelbewijs en worden individuen, teams en verenigingen gestraft als de situatie dat vereist. Sportiviteit en respect kan een gevoelig onderwerp zijn, maar verenigingen staan er niet alleen voor. Voor clubs en de vrijwilligers zijn er verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Initiatieven als ‘samen naar een veiliger sportklimaat’ versterken deze programma’s.

Meer informatie kunt u vinden op www.knvb.nl