Category: COVS Zeeuws-Vlaanderen

Hier vind u het nieuws over de COVS Zeeuws-Vlaanderen

Algemene Leden Vergadering 2021

Let op! In het meegestuurde verslag van het jaar 2020 staat per abuis een verkeerd rekeningnummer vermeld. Wij verzoeken u vriendelijk enkel het rekeningnummer NL69 SNSB 0989 8407 51 te gebruiken. Onze excuses voor de verwarring!

Onze Algemene leden vergadering zal plaatsvinden op maandag 20 September 2021. Leden en overige genodigden zijn van harte welkom vanaf 19:30 uur in het clubhuis van VV Zaamslag.

De leden en genodigden hebben de agenda en overige informatie per mail van ons ontvangen. Indien u niets heeft gehoord laat het ons gerust weten!