Eindejaarscross 2021 afgelast

Naar aanleiding van de huidige Corona maatregelen is het bestuur op 2 december j.l. (digitaal)
samengekomen om te overleggen over de eindejaarscross 2021. Het bestuur heeft gekeken naar
verschillende opties om de eindejaarscross door te laten gaan. Maar helaas, de huidige maatregelen
zijn een te grote belemmering gebleken qua organisatie, zelfs als ze 19 december allemaal zouden
vervallen. Daarbij willen we als vereniging onze verantwoordelijkheid nemen en geen nieuwe Corona
haard starten. Dit in acht nemend hebben we jammer genoeg besloten dat we de cross afgelasten!